Przejdź do treści

Kandydat do Sejmu 2023

Urodziłem się 1 marca 1960 r. w Gdańsku. Od czwartego roku życia mieszkam w Poznaniu. Jestem absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (matura 1978) oraz Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej (dyplom 1983).

Jestem żonaty; żona Maria jest absolwentką poznańskiej polonistyki. Mamy dwie córki: Teresa jest lekarzem – kardiologiem, absolwentka Uniwersytetu Medycznego, w tym roku obroniła doktorat, natomiast Antosia skończyła ekonomię na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Mamy trzech wnuków. We wrześniu 2014 urodził się Tadeusz, w maju 2018 – Adam, a w styczniu 2020 – Konstanty.

W 1980r. brałem udział w zakładaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego związałem się ze środowiskiem skupionym wokół podziemnego pisma „Obserwator Wielkopolski”, współuczestnicząc w jego redagowaniu, wydawaniu i kolportażu. Za swoją opozycyjną działalność w grudniu 1984r. zostałem aresztowany i w kwietniu 1985 skazany na 15 miesięcy pozbawienia wolności.

Po roku 1989 włączałem się w życie publiczne Poznania, m.in. współtworząc w roku 1990 Komitet Wyborczy Tadeusza Mazowieckiego, będący zalążkiem późniejszej Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach 1995-2003 byłem członkiem i przez pewien czas (1997-99) wiceprzewodniczącym Rady Programowej poznańskiego ośrodka Telewizji Polskiej. Od roku 2003 do 2008 byłem członkiem Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu. W latach 2012-2019 byłem członkiem Rady Programowej Radia Merkury. W 2011 zostałem przedstawicielem miasta w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz wiceprzewodniczącym zarządu stowarzyszenia, w 2019 delegatem Poznania w Związku Miast Polskich.

Od roku 1998 jestem radnym Rady Miasta Poznania. W ramach moich samorządowych obowiązków byłem wiceprzewodniczącym komisji Kultury i Nauki Rady Miasta i wiceprzewodniczącym Rady Miasta, zaś od 2005r. pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Poznania. Pracuje w Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Kultury i Nauki oraz Komisji Kultury Fizycznej.
Jestem członkiem klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, od roku 2004 należę do PO.

Rodzina mojej Mamy, Krystyny z Popielów, pochodzi z Małopolski. Wysiedlona w roku 1945 z majątku Czaple Wielkie w powiecie miechowskim, zamieszkała w Gdańsku.

Rodzina mojego Ojca pochodzi z Wielkopolski. Pradziadek Ludwik był w latach 1924 – 1934 burmistrzem Konina. Ojciec, Ryszard Ganowicz, urodził się w Wilnie, gdzie moi dziadkowie mieszkali przed wojną. Po wojnie wrócili, przez Łódź, do Poznania. Tu zdał maturę w „Marcinku”, tu ukończył studia inżynierskie. Studia magisterskie kontynuował na Politechnice Gdańskiej. Tam tez poznał Mamę. W roku 1964 cała nasza rodzina wróciła do Poznania. Ojciec podjął pracę na Akademii Rolniczej, gdzie zajmował się pracą dydaktyczną i naukową, ucząc mechaniki i zajmując się m. in. konstrukcjami drewnianymi. W roku 1980 włączył się w budowanie NSZZ „Solidarność”, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej nieprzerwanie do 1990 roku. W stanie wojennym przez pół roku był internowany. W roku 1989 został senatorem RP, później przez dwie kadencje pełnił funkcję Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu (1990-96).

Grzegorz Ganowicz